LANDMETER  Erkenningsnr: 111460                                        

Voor al uw opmetingen, verkavelingen, afpalingen, muurovernames; n adres: Luyckx Landmeten, gevestigd te Sint-Antonius - Zoersel

 

Waarom een landmeter...

Met Landmeterskantoor Luyckx Landmeten, gevestigd te Sint-Antonius - Zoersel, krijgt u de beste service aan zeer democratische prijzen.

 

Wist u echter het

volgende?

 

Niemand dan een landmeter mag plannen opmaken en ondertekenen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorziet en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden aangeboden.

Bijkomende Info

    Links

 

 

 

 

 

 

 

Op het vlak van opmetingen zijn wij vooral toegespitst op zowel topografische als juridische metingen. Bij de juridische metingen kunnen we nog een speciaal geval onderscheiden, met name dat van de opmeting van een scheidingsmuur voor overname.

 

 

 

 

 • Juridische metingen 

 

Waar bij topografische metingen de tussenkomst van een erkend landmeter misschien niet noodzakelijk of aangewezen is, bestaat er een monopolie van de landmeter voor alle metingen en plannen die de juiste locatie van de begrenzingen van vastgoed regelt.

 

Voorbeelden van juridische metingen zijn onder andere:

 

 • Afpaling
 • Verkaveling
 • Splitsing
 • Grensrechttrekking
 • Muurovername

 

Bij deze activiteiten wordt de meting achteraf berekend en gevisualiseerd.

Juridische aspecten worden bij deze metingen, in tegenstelling tot gewone topografische metingen, wel degelijk in acht genomen.

Zo zijn er erfdienstbaarheden, ondergrondse innames, stedenbouwkundige voorschriften,...

 

 

 • Wij werken voor zowel particuliere klanten als studiebureau's en architecten

 

 

 • Enkele referenties

 

  • Opmeting bestaande toestand te Kalmthout
  • Opmeting bouwgrond te Buggenhout
  • Splitsing perceel te Brasschat
  • Splitsing perceel te Schoten
  • Grensbepaling perceel te Schoten
  • Verkavelingsaanvraag te St-Job-in't-Goor
  • Wijziging verkavelingsvergunning te Buggenhout
  • Muurovername Buggenhout
  • Muurovername Zoersel
  • Opmeting bestaande wachtegevel te Zoersel
  • Aanvraag stedenbouwkundig attest te Ranst
  • Bepaling grondophoging weide te Zandhoven
  • ...

 

 • Topografische metingen 

 

Onder een topografische meting verstaan we de meting die verricht wordt om eigendommen, landschappen, en dergelijke correct en gedetailleerd in kaart te brengen voor eigen gebruik.

Bij dit soort van metingen is het juridisch belang niet aanwezig.

Ze komen eerder van pas om een basiskaart te maken van grote werken of om een beter overzicht te krijgen bij de herinrichting van een park of grote tuin.

Per definitie is de tussenkomst van een landmeter voor dit soort opdrachten dan ook niet verplicht, maar het kan uw werk wel vereenvoudigen.

 

 

 • Muurovername

 

Hoewel bij een muurovername niet de grens zelf wordt opgemeten, maar eerder een kubering van de over te nemen muur, is het aangeraden dit door de landmeter te laten doen. Op deze manier zijn beide partijen er zeker van dat de berekening nauwkeurig en onpartijdig geschied.

 

 

 • Gecombineerde opdrachten

 

Voor gecombineerde opdrachten kunnen wij speciale kortingen garanderen.

 

 • Wij werken met de beste toestellen in hun soort, met name het merk Leica, om onze klanten de beste resultaten te geven. (Voor de kenners: TCRP1203+R1000)
Copyright 2011 Luyckxlandmeten.be

Luyckx Landmeten - Withoevelaan 7 - B2980 Zoersel - 0479/57.67.90 - bart@luyckxlandmeten.be 

btw BE 0840.270.616 -

bedigd landmeter-expert LAN 111460 - Erkend energiedeskundige type A en EPB-verslaggever EP13665